Zarząd


Prezes: 
Robert Cąkała

V-ce prezes: Patryk Nowicki

Skarbnik: Henryk Nowicki

Sekretarz: Tadeusz Lament

Członek Zarządu: Mirosław Zdunek

Komisja rewizyjna: Witold Osial, Maciej Baran, Marcin Dzido